Meie teenused

  • mobiilsete töökodade ja töötubade väljatöötamine ja rakendamine;

  • huvi-, koolitus- ja nõustamistegevuste korraldamine;

  • tehnoloogia- , innovatsiooni ja ettevõtlusteadlikkust tõstvate tegevuste korraldamine;

  • noorsootöö- ja haridusalaste tegevuste algatamine ning teostamine.

  • Meie tegevuste märksõnad:

LOOVUS, INNOVAATILISUS, KARJÄÄRITEADLIKKUS, ETTEVÕTLIKKUS

Mobiilne töökoda Tartus
Mobiilne töökoda Tartus
Mart Müllerbeck
Mart Müllerbeck
Noored uudistamas Mobiilset töökoda
Noored uudistamas Mobiilset töökoda
Noor metalli huviline
Noor metalli huviline
Metalli töötuba Neeme Koolis
Metalli töötuba Neeme Koolis
Metalli töötuba Neeme külas
Metalli töötuba Neeme külas
Lauri Soosaar
Lauri Soosaar
Töökoja tööriistad
Töökoja tööriistad
Metalli töötuba Tartus
Metalli töötuba Tartus