top of page

Ettevõtte Merkuur tootmisvõimekuse parendamine

Meede: LEADER-projektitoetus

Strateegia meede: 5 COVID-19 mõjude vähendamine

Kohalik tegevusgrupp: MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu

Toetussumma: 7050,95

Projekti elluviimine: 2022

Ettevõtte Merkuur tootmisvõimekuse parendamise projektida soovime luua tänapäevased tingimused väiketootmise jätkamiseks, tõsta tootmismahtu, võtta kasutusele uusi seadmeid, tehnoloogiaid ja materjale ning luua ja turustada uusi tootegruppe. Samuti toetavad paremad olme- ja tootmistingimused uute töötajate palkamist ning võimaldavad pakkuda kvaliteetsemaid teenuseid rohkematele klientidele. Käesolev projekt toetab ettevõtte jätkusuutlikkust COVID-19 tingimustes, võimaldab arendada kvaliteetsemaid teenuseid ja tõsta väiketootmise töötingimusi, toodete kvaliteeti ja mahte.

Projekti eesmärgid:

1. ettevõtte tootmisvõimekuse ja -tingimuste parendamine;

2. ettevõtte tootmismahtude suurendamine ja töödeldavate materjalide spektri laiendamine;

3. uute tootegruppide välja töötamine, tootmine ja turustamine;

4. ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamine COVID-19 viiruse levikuga seotud tingimustes.

Lisainfo: Selgunud on COVID-19 meetme taotlusvoorust rahastuse saanud projektid

 

logo-leader-2014-est-horisontaal-varviline.jpg
LOGO.png
bottom of page