top of page

Mobile laboratories for improvement of STEM knowledge

Projekti nimi: Mobile laboratories for improvement of STEM knowledge

Projekti akronüüm: Lab4Stem, No. 2020-1-LV01-KA201-077502

Projekti kestus: 27 kuud, 1. oktoober 2020 – 31. detsember 2022

Projekti juhtpartner on MASOC (Läti), projektipartneriteks on Eestist Eesti Masinatööstuse Liit MTÜ ja Merkuur OÜ, Leedust LINPRA ja VIESOJI ISTAIGA VILNIAUS JERUZALES DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS (VJDRMC), Lätist lisaks ka Tehnobuss Latvia.

Projekti rahastaja: ERASMUS+

Projekti peamised eesmärgid on:

1) STEM – õppe (teadus, tehnoloogia, inseneeria, matemaatika) populariseerimine 7.-9. klassi õpilaste seas;

2) õpetajatele suunatud digitaalsete ja interaktiivsete STEM valdkonna õppematerjalide väljatöötamine;

3) sektori ettevõtete esindajate kaasamine STEM valdkondade populariseerimiseks.

Projekti sihtgrupid:

1) üldhariduskoolide  7.-9. klassi õpilased;

2) üldhariduskoolide haridustöötajad (STEM ainete õpetajad, karjäärinõustajad ja tugispetsialistid);

3) sektori esindajad ja teised sidusrühmad, kes soovivad olla seotud STEM teadmiste täiendamisega;

4) õppijad, teiste haridustasemete esindajad, lapsevanemad, poliitikakujundajad.

Projekti peamised tegevused ja oodatavad tulemused:

1) kõigile kättesaadavad STEM valdkonna interaktiivsed ja digitaalsed koolitusmaterjalid (neljas keeles - inglise, läti, leedu ja eesti keeles);

2) õpetajatele suunatud juhendmaterjali koostamine (neljas keeles - inglise, läti, leedu ja eesti keeles);

3) juhised sektori esindajatele STEM valdkonna populariseerimiseks ja õpilaste toetamiseks (neljas keeles - inglise, läti, leedu ja eesti keeles);

4) 3 sündmust interaktiivsete digitaalsete koolitusmaterjalide tutvustamiseks ja populariseerimiseks;

5) pilootkoolitused, mis on suunatud igas partnerriigis kuni 100le õpilasele;

6) õpilaste riiklik võistlus koolitusmaterjalide täiustamiseks;

7) 3 projekti lõppsündmust;

8) STEM valdkondi populariseerivate artiklite koostamine.

Koostatud õpikud:

Keevitus

Mehhatroonika

LAB4STEM_logo_JPG.jpg
logosbeneficaireserasmusright_et_0.jpg
bottom of page