top of page

Loodusest inspireeritud INSEREERIA


Merkuuri meeskond on välja arendanud uudsel tehnoloogial põhinevad inseneeria töötoad, mis ühendavad endas bioloogia ja tehnoloogia ning inseneeria ehk oleme inspireeritud loodusest ja loome koos noortega tulevikutehnoloogiaid. Bioonika on teadusharu, mis elusorganisme analüüsides ja eeskujuks võttes loob erinevaid tehnoloogilisi lahendusi.  Meie meeskonna eesmärgiks on motiveerida ja inspireerida noori õppima loodusest ja tehnoloogia ajaloost, et luua ühiselt seoseid mineviku leiutiste ja tänapäeva tehnoloogiate vahel. Looduse mitmekesisus loob võimaluse otsida leidlikke lahendusi keerukatele insenertehnilistele probleemidele. Loodus on olnud aastasadu inspiratsiooni allikas teadlastele, leiutajatele ja kunstnikele, seega viime noorteni looduse ja inseneeria põhimõtted ning rakendusvõimalused.  Bioonika töötubade väljatöötamisel teeme koostööd ettevõttega FESTO Eesti esindusega, kelle kaudu saame pakkuda noortele võimalust käed-külge katsetada biooniliste robotite (nt kala, elevant, kameeleon) ehitamise ja rakendamise võimalust. Meie soovime luua õpikeskkonna, kus noored on inspireeritud loodusest ja inseneeriast ning õpivad läbi bioonika kui teadusharu praktikate, lahendavad insenertehnilisi probleeme läbi õppemängude ja rakendavad oma teadmisi biooniliste robotite ehitamisel ning juhtimisel. 


Õppelahenduste väljatöötamist on toetanud Eesti Teadusagentuur (teaduse populariseerimine). 

bottom of page