top of page

Projekti nimi: Arvjuhitavad seadmed (CNC)

Projekti kestus: 01.10.2021-01.10.2022

Projekti number: 2014-2020.1.03.21-0387

Projekti eesmärk: digitaalse õppevara arendamine ja kõigile Eesti haridusasutustele kättesaadavaks tegemine

Projekti tulemus: e-õpik "Snapmaker kasutamine koolitunnis"

 

  • Milleks see raamat mõeldud on?

Kui te vastate „jah“ ükskõik millisele järgmistest küsimustest: - kas te soovite õppida 3D-printimist, lasergraveerimist, arvjuhtimisega freesimist?
- kas te soovite õpetada 3D-printimist , lasergraveerimist, arvjuhtimisega freesimist?

- kas te eelistate loominguliste ja ainulaadsete asjade valmistamist harilike ja olemasolevate asjade ostmisele kauplusest?
Siis on see raamat just teile.

 

  • Milline on selle raamatu ülesehitus?

1. osa. 3D-printimise, lasergraveerimise ja arvjuhtimisega freesimise põhialused, kuidas töötab Snapmakeri kolm-ühes 3D-printer.

2. osa. Kuus õpetajate läbi proovitud 3D-printimise, lasergraveerimise ja arvjuhtimisega freesimise õppekava, et võtta õppeklassis kasutusele nimetatud tehnoloogiad, mis arendava disainmõtlemist, projektipõhist õppimist ja MATIK-õppe rakendamist erinevatel õppetasanditel.

3. osa. Töötlemisjärgsed tehnoloogiad, mis aitavad õppurite projekte viia järgmisele tasemele. Soovitused õppekavade koostamiseks.

 

  • Mida on teil peale raamatu vaja?

Me soovitame kasutada Snapmakeri kolm-ühes 3D-printerit, selle kaitsekatet ja laiendusmooduleid (valikulised, nagu võimsam laserimoodul ja pikem lineaarmoodul).

 

  • Oma teadmisi saad kontrollida (h5p test) SIIN

  • Õpik on avaldatud keskkonnas E-koolikott

  • Õpik on avaldatud keskkonnas Opiq.ee

Õppevara väljaandmist on toetatud ESF meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg
bottom of page