top of page

Mobiilne CNC õppeklass

Meede: LEADER-projektitoetus

Strateegia meede: meede 1, kohaliku ettevõtluse arendamine

Kohalik tegevusgrupp: MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu

Toetussumma: 19 822,00

Projekti elluviimine: 2022-2023

Merkuuri meeskonna eesmärgiks on pakkuda piirkondlikule haridusmaastikule innovaatilisi õppelahendusi ning atraktiivseid teenused, mis toetavad kohaliku kogukonna koostööd, arendavad osalejate tulevikuoskusi ning pakuvad võimalusi käed-külge katsetada moodsaid tehnoloogiaid. Projekt „Mobiilne CNC õppeklass“ toetab kohaliku ettevõtte arendusvõimalusi ja investeeringuid, et pakkuda klientidele uudseid ja konkurentsivõimelisi teenuseid.

 

Merkuur OÜ on olnud juba 5 aastat partneriks Jõelähtme, Rae ja Viimsi valla erinevatele haridus-, kultuuri- ja noorsootööasutustele, et pakkuda piirkondlikele noortele ja täiskasvanutele võimalust osaleda tehnoloogia valdkonna õpitubades ning koolitustel. Samuti oleme olnud pikaajaline partner piirkondlikele kohalikele omavalitsustele huvitegevuse ja vaba aja käed-külge tegevuste pakkuja

Projekti eesmärk: innovaatilise õppekeskkonna loomine ning uudsel tehnoloogial põhinevate teenuste (sh õpilaste ja täiskasvanute koolitusprogrammide) väljatöötamine ja rakendamine.

Projekti tegevused: mobiilse CNC õppeklassi furgoonhaagise soetamine ning sisustamine kaasaegsete seadmete ja õppevaraga.

Projekti elluviimisega saavutatakse:

1. uute ja innovaatiliste haridulahenduste väljatöötamine ja rakendamine;

2. mobiilsete töötubade teenuse arendamine nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil;

3. uudse mobiilse tulevikuklassiruumi kontseptsiooni ja õppelahenduste välja arendamine;

4. reaalsete tootearendusprotsesside imiteerimine, et tutvustada koolitatavatele kaasaegseid töövõtteid ja materjalide töötlemise viise ning seeläbi tõsta osalejate tehnoloogilist kirjaoskust, karjääriteadlikkust ja ettevõtlikkust;

5. praktilise tehnoloogiavaldkondade ja ettevõtlusega seotud õpikogemuse pakkumine;

6. Merkuur OÜ töötajate arvu suurendamine ja liikuva teenuse efektiivsuse tõstmine.

Lisainfo: VI taotlusvoorust toetust saanud projektid

 

logo-leader-2014-est-horisontaal-varviline.jpg
LOGO.png
bottom of page