top of page

Projekti nimi: Parem karjäärinõustamine masina- ja metallitööstuses,

inglise keeles “Better career guidance in Mechanical Engineering and Metalworking Industries” (BetterCareer)

Projekti kestus: 1.11.2021-31.10.2022

Projekti number: 2021-1-LV01-KA210-SCH-000031207

Masina- ja metallitööstus mängivad Euroopa majanduses tähtsat rolli. Tööstuse üks peamisi väljakutseid on kvalifitseeritud spetsialistide puudus. Läti ja Eesti masina- ja metallitööstuse liitude 2020. aasta novembris tehtud uuring näitab, et 40,7% Läti ja 34,5% Eesti üldhariduse 7.-9. klassi õpilastest ei ole veel otsustanud, millisel erialal nad soovivad õpinguid jätkata. Seetõttu on väga oluline jagada informatsiooni masina- ja metallitööstuse valdkondade karjäärivõimalustest ja tulevikuperspektiividest ning muuta need erialad õpilastele ja laiemale ühiskonnale atraktiivsemaks.

 

Projekti eesmärgid:

1) töötada välja kaasaegsed ja huvitavad masina- ja metallitööstustööstuse karjääriinfo materjalid;

2) koolitada karjäärivaldkonna konsultante, loodus- ja täppisteaduste õpetajaid ning teisi üldhariduskoolide pedagooge ja spetsialiste masina- ja metallitöötlemise valdkonna karjäärivõimalustest.

 

Projekti sihtgrupid:

1) karjäärinõustajad, loodus- ja täppisteaduste õpetajad ning teised üldharidusasutuste haridustöötajad ja spetsialistid;

2) põhikooli 7.-9. klassi õpilased;

3) ühiskond laiemalt, samuti maal ja äärealadel elavad inimesed.

 

Projekti peamised tulemused:

1) masina- ja metallitööstuse karjäärivaldkonna juhendmaterjalide koostamine eesti, läti ja inglise keeles;

2) karjäärivaldkonna spetsialistidele ja õpetajatele suunatud koolituste korraldamine, mille raames tutvustakse masina- ja metallitööstuse karjäärivõimalusi ning edulugusid.

Projekti partnerid:

Täiendav info: info@smartminds.lv

Esitlused:

 

Videod:

Projekti kokkuvõtte leiab SIIT

 

Materjal on koostatud Erasmus+ programmi projekti „Parem karjäärinõustamine masina- ja metallitööstuses“ raames, nr 2021-1-LV01-KA210-SCH-000031207 (2021– 2022). Euroopa Komisjoni toetus väljaande koostamisele ei tähenda, et Euroopa Komisjon kiidab heaks selle sisu, mis kajastab üksnes autorite seisukohti, ning komisjon ei vastuta väljaandes sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.

EN Co-funded by the EU_PANTONE.jpg
bottom of page