Võsu koolis algavad tehnoloogia huviringid


31. jaanuarist alustasime tehnoloogia huviringide korraldamist koostöös Võsu Kooli ja Haljala vallaga🙂 Merkuuri meeskonnal on hea meel, et saame oma tegevusi laiendada ja planeerida pikemaajalist koostööd, et innustada noori õppima tundma põnevaid tehnoloogilisi protsesse ja ise ägedaid tooteid meisterdama🚀

#Mängusonkiirust #Võsukool #LääneVirumaa #Haljalavald #LTTmobiilsedhuviringid